Prieš pradėdami naudotis MB „Happy Flowers“ teikiamomis e. prekybos paslaugomis, atidžiai perskaitykite Taisykles. Įsigydami prekes ir paslaugas internetinėje parduotuvėje https://happyflowers.lt patvirtinate, kad esate susipažinęs/usi su paslaugų teikimo sąlygomis. Šios Taisyklės neriboja ir negali būti suprantamos kaip ribojančios vartotojų teises, kurias nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai. Taisyklės gali būti keičiamos bet kuriuo metu, apie tai informuojant Interneto svetainėje. Pakeistos Taisyklės įsigalioja nuo informavimo, apie jų pakeitimus, momento.

 

 1. ESMINĖS SĄVOKOS

1.1. „Pardavėjas“ – MB „Happy Flowers“, juridinio asmens kodas: 304540025, buveinės adresas: Mėlynių g. 29, LT-36282 Panevėžys, teikianti gėlių, puokščių ir kitų floristikos prekių prekybos internetu ir įsigytų prekių pristatymo paslaugas.

1.2. „Pirkėjas“ – prekes interneto svetainėje https://happyflowers.lt įsigijantis asmuo, pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą esantis veiksnus, galintis sudaryti atitinkamas sutartis, susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir patvirtinęs susipažinimo faktą.

1.3. „Taisyklės“ – interneto svetainėje https://happyflowers.lt sudaromų pirkimo – pardavimo sutarčių sąlygas reglamentuojančios taisyklės.

1.4. “E. parduotuvė” – informacijos sklaidos platforma ir internetinė parduotuvė https://happyflowers.lt.

 

 1. SUTARČIŲ SUDARYMO TVARKA, VYKDYMAS IR PABAIGA

2.1. Visos sutartys E. parduotuvėje yra sudaromos elektronine forma. Pardavėjas, sudarydamas sutartis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatomis.

2.2. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas E. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs gavėjo vardą ir pavardę, pristatymo adresą bei kontaktinį telefono numerį, pasirinkęs pristatymo metodą, susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, pasirinkęs mokėjimo būdą, paspaudžia mygtuką „Tęsti atsiskaitymą“, atlieka apmokėjimą ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba daliai Taisyklių, jis privalo neteikti užsakymo.

2.3.  Prieš sudarydamas pirkimo – pardavimo sutartį Pirkėjas privalo susipažinti su E. parduotuvėje pateikta informacija apie konkrečios prekės ir paslaugos savybes, pardavimo kainą, mokėjimo tvarką, pasiūlymo galiojimo laikotarpį, ir kitas esmines sutarties sąlygas.

2.4. Pirkėjas, sudarydamas sutartį E. parduotuvėje, patvirtina, kad jam suprantamos ir priimtinos šių Taisyklių nuostatos, kad jis turi civilinį teisinį teisnumą ir veiksnumą (yra pilnametis), nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų, pilnai supranta savo veiksmus, juos valdo, už juos atsako ir sutarties sudarymo veiksmą atlieka sąmoningai.

2.5. Užsakymas laikomas pateiktu, kai Pirkėjas atlieka šiose Taisyklėse nurodytus veiksmus ir išankstinį apmokėjimą, pasirinkęs pageidaujamą mokėjimo būdą per įmokų surinkimo partnerio „Paysera LT“ sistemą. Pardavėjui gavus mokėjimą arba informaciją patvirtinančią apie atliktą mokėjimą, Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčiamas užsakymo gavimą patvirtinantis pranešimas. Pirkėjui nurodžius neteisingą el.pašto adresą, Pardavėjas neatsako už Pirkėjo negautą užsakymo patvirtinimo pranešimą ir tinkamą užsakymo vykdymą.

2.6. Pirkėjas, pastebėjęs pateiktoje informacijoje klaidą, šią klaidą gali ištaisyti pranešęs apie tai Pardavėjui el. paštu info@happyflowers.lt arba telefonu +37062099990 darbo dienomis nuo 10.00 val. iki 19.00 val. Informacija apie klaidos ištaisymą pirkėjui suteikiama pirkėjo nurodytu būdu (el. paštu arba telefonu).

2.7. Jeigu Pardavėjas dėl nenumatytų aplinkybių negali Pirkėjui pasiūlyti įsigytos prekės ar paslaugos, sutartis su Pirkėju vienašališkai nutraukiama ir per 10 d.d. Pirkėjui grąžinami pinigai arba pasiūloma kita, panašios vertės prekė ar paslauga.

2.8. Gėlės ir puokštės užsakomos E. parduotuvėje gali skirtis nuo pavaizduotų kataloge dėl sezoniškumo, spalvinės gamos ir kiekvienos gėlės unikalumo.

2.9. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis E. parduotuvės paslaugomis, tačiau nesuteikia garantijų, kad E. parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas vyks be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su E. parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

 

 1. PREKIŲ PRISTATYMAS

3.1. Prekės pristatomos šiais būdais:

3.1.1.  Atsiimant fizinėse pardavimo vietose PC „Ozas“ (Ozo g. 18, Vilnius) ir PC „Europa“ (Konstitucijos pr. 7A, Vilnius).

3.1.2. Naudojantis kurjerių tarnybos paslaugomis (tik Vilniaus mieste).

3.1.3. Siunčiant į „Omniva“ paštomatus visoje Lietuvoje.

3.2. Prekių pristatymas mokamas – jo dydis priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo. Mokestis už siuntos pristatymo paslaugą nurodomas E. parduotuvėje, užsakymo atlikimo metu.

3.3. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja per nurodytą terminą pasiimti siuntą iš paštomato ir būti kurjerio pasiekiamas nurodytu laiku, jeigu užsakė pristatymą nurodytu adresu. Pirkėjas privalo pateikti kontaktinį telefono numerį ir tikslų adresą, kuriuo kurjeris galėtų pristatyti prekes visomis savaitės dienomis 10-20 val. ir kuriuo Pirkėjas būtų pasiekiamas. Jeigu prekės pirkėjui nepristatomos dėl Pirkėjo kaltės (neteisingai nurodyti kontaktiniai duomenys, pirkėjas nėra pasiekiamas) arba Pirkėjas nepasiima siuntos iš paštomato per nurodytą terminą, Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą.

3.4. Prekės pristatomos per 1-5 darbo dienas, priklausomai nuo Pirkėjo pasirinkto pristatymo būdo. Atskirais atvejais, pristatymo trukmė gali kisti.

3.5. Pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę. Nustačius prekių kiekio ir/ar kokybės ir/ar asortimento neatitikimą (-us), Pirkėjas ar Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti arba kartu su kurjerių tarnybos ar parduotuvės atstovu surašyti laisvos formos aktą arba privalo šį pažeidimą pažymėti transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje ar popieriniame pristatymo patvirtinime arba informuoti parduotuvės atstovą, jeigu prekės atsiimamos fizinėje pardavimų vietoje. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją.

3.6. Pirkėjui arba Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius kurjerių tarnybos ar parduotuvės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistos, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.

3.7. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Interneto Svetainėje sudarytos pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui per 14 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Pirkėjo teisė atsisakyti Interneto svetainėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties nėra absoliuti. Pagal Mažmeninės prekybos taisyklių 15-ą punktą, tinkamos kokybės gėlės bei augalai nekeičiami, negrąžinami ir prašymas grąžinti sumokėtus pinigus netenkinamas.

3.8. Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau, kaip per 14 dienų išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą.

 

 1. ATSAKOMYBĖ
  4.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

4.2. Atsižvelgiant į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų E. parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

4.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamos kompiuterinės technikos ypatybių.
4.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis.
4.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

 

 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

5.1. Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis laikoma slapta ir neviešinama. Asmens duomenų tvarkymo nuostatai detaliai apibrėžti Privatumo politikoje ir neprieštarauja LR teisės aktams.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  6.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
  6.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo skundą dėl įsigytos prekės Pirkėjas gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.